هفدهمین جشنواره شهید مطهری و بیست و پنجمین همایش ...

اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۳
حضور نانوزیست دیانا در هفده مین جشنواره شهید  مطهری و بیست و پنجمین همایش آموزش علوم پزشکی کشور. بازدید دانشگاهها و دانشکده های پزشکی _پرستاری کشور از غرفه نانوزیست دیانا.  محل برگزاری همایش: سالن همایش رازی دانشگاه ایران تاریخ ...