فیلم مکانیسم تولد S500.10

تیر ۱۶, ۱۴۰۳
https://dnbtco.com/wp-content/uploads/2024/06/مکانیسم-زایمان-S500.10.mp4https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E ...

فیلم مانکن آموزش مهارت زایمان پیشرفته S500

تیر ۶, ۱۴۰۳
https://dnbtco.com/video/S500.mp4https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E ...